Lektørudtalelse

Forfatter: Jørgen Bartholdy

Da bd. 1 og 2 i denne serie udkom for få uger siden, var det toppen af denne verdens psykopater, vi blev præsenteret for. Om det er, fordi vi er ved at løbe tør for seriemordere, ved jeg ikke, men det er, som om der er gravet lidt dybere i skuffen for at finde otte sager til at udfylde bd. 3 - det er dog slemt nok endda! Vi møder en række iskolde mordere (nogle af dem børn!), og vi præsenteres for deres forbrydelser, deres baggrund og - i det omfang de har nogen - deres videre skæbne. Atter er det den anglo-amerikanske verden, der er hovedleverandør, men ingen af de behandlede sager har, så vidt jeg er orienteret, vakt større opsigt her i landet. Også denne gang indeholder de enkelte afsnit en kronologisk gennemgang af sagerne og et par fotos. Læsere af de to første bd. vil også sluge dette