Lektørudtalelse

Forfatter: Else Kristensen

Denne fagbog i religion kan i kraft af sine mange illustrationer også betegnes som en billedbog. Den består af beretninger fra 12 forskellige lande fra alle verdensdele. Der er to fortællinger fra hvert land - en om skabelse og en om ødelæggelse/ny skabelse. På de sidste 3 sider får man en oversigt over, hvem der er hvem af de mange guder, og hvor de hører til. Ved at samle og bearbejde disse fortællinger fra forskellige tider og kulturer, viser forfatteren, at alle mennesker gør sig tanker om emnet, men opfatter og udtrykker sig forskelligt om det. Bogen henvender sig primært til skolens yngste klasser, og er oplagt til religionstimen, men også som almindelig oplæsningsbog er den velegnet. Der er en del lange ord og ind imellem sjældne ord, men mange af sætningerne er korte. De mange fine naivistiske illustrationer har den rette placering i forhold til teksten. De er handlingsmættede og spiller på ligeværdig vis sammen med teksten. Bogen er indbydende med læservenlig typografi og smagfuld layout