Lektørudtalelse

Forfatter: Knud Stadelund

De to bøger i den ny serie præsenterer henholdsvis traktoren og andre landbrugsmaskiner samt forskellige entreprenørmaskiner. I Traktoren gennemgås traktoren og dens anvendelse i landbruget, maskiner, der trækkes af traktoren samt selvstændige maskiner som mejetærskeren og gummigeden. ITrucken omtales bl.a. truck, gravemaskine og bulldozer, mindre maskiner som bobcat og gaffeltruck samt vejmaskiner som f.eks. vejhøvl, kompaktor, asfaltudlægger og vejtromle. Hver bog indeholder otte opslag, hvor der ud over tekst og illustrationer er faktabokse med "Utrolige facts" og ordforklaringer nederst på siderne. Det er to saglige og interessevækkende titler, der i kort form giver den første indføring i maskinernes verden. Teksten, der ofte har karakter af udvidede, leksikalske opslag, kan selvlæses fra 5.-6. kl. Billedmaterialet, der består af farvefotos og farvelagte tegninger, er forskelligt både hvad angår format og detaljer. Skolebibliotekerne har enkelte titler om maskiner, men ingen af de foreliggendes tilsnit. De kan anvendes til selvstændig læsning fra 5. kl. og til billedlæsning og samtale af de mange maskininteresserede drenge tidligere i skoleforløbet