Lektørudtalelse

Forfatter: Per Højholt

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Med denne udgave realiseres oversætterens oprindelige plan om en udsendelse af det centrale af Rilkes lyriske værk i to bind. Det andet bind, som vil indeholde udvalgte oversættelser af Sene Digte og samtlige Duiono-elegier udkommer senere. Nærværende bind er stort set identisk med bind 1 af udgaven fra 1949, et par digte er strøget, et enkelt sat ind og visse fejl og mindre fyldestgørende udtryk er rettet. Store biblioteker bør naturligvis have denne udgave, bl. a. fordi Sonetterne til Orfeus er ordnet om, så deres nummerering følger den tyske udgaves. Købstadbiblioteker som ikke har den gamle bor overveje om ikke denne nye og billige er selvskreven til anskaffelse. Thorkild Bjørnvigs, oversætterens, fortræffelige og lange indledning er medtaget. Den yder læseren den hjælp, som er fornøden