Lektørudtalelse

Forfatter: Jørgen Kanding

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Nærværende bog om Sydøst-asien er redigeret af Svend Fugl, og blandt forfatterne kan nævnes Jørgen Schleimann og Jørgen E. Petersen. Efter et alment afsnit om området, hvor landets geografi og historie samt dets relationer til stormagterne USA, Sovjet, Storbritannien, Kina og Japan behandles, gennemgås hvert land for sig efter mønstret: en let gennemgang af geografi og historie med hovedvægten på de aktuelle forhold i landet. Følgende lande er genstand for selvstændig redegørelse: Vietnam indtil Généve-konferencen, Nordvietnam og Sydvietnam fra Généve til Paris, Cambodia, Laos, Burma, Thailand, Malaysia, Singapore, Brunei, Indonesien og Philippinerne. Behandlingen af de to sidstnævnte lande er desværre noget kortfattet, mens Vietnam får det største sideantal. Bogen er redigeret på en måde, så gentagelser ikke forekommer, men afsnittene har et vist ujævnt præg, fx. med hensyn til litteraturhenvisninger. Desværre er størsteparten af kapitlerne ikke signerede. Alt i alt kan bogenanbefales som en nyttig all round oversigt over en række lande som ofte forekommer i avisernes overskrifter