Lektørudtalelse

Forfatter: Bent Birk Kristensen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

EIS har som øgenavnet 'Kansleren' antyder igennem årene været en af de mest betydningsfulde embedsmænd i Dk. Han indledte sin karriere i centraladministrationen i 1941, og siden har han medsin store begavelse og arbejdsevne sat sine spor på mange politiske og administrative beslutninger, gjort sig bemærket via utallige tillidshverv, deltaget i den offentlige debat gennem artikler ogflere bogudgivelser og i det hele taget været med til at præge udviklingen i efterkrigstiden. I denne omfattende erindringsbog, hvis titel stammer fra en rammende karakteristik af Hilmar Baunsgaardom ledende embedsmænd i centraladm., fortæller han engageret og med flydende pen udfra talrige datidige optegnelser og erindringer kronologisk om sine mange oplevelser frem til 1968. Centralt stårforholdet til de mange politikere, han har været i berøring med og hans politiske engagement, hvor han gennem en årrække i 30'erne var medlem af DKP, men bogen rummer også en fyldig beskrivelse affamilien ogslægten. EIS er om nogen eksemplet på embedsmanden, og hans erindringer er spændende læsning både for historisk, politisk og administrativt interesserede. Bogen er forsynet medpersonregister