Lektørudtalelse

Forfatter: Kirsten Larsen

Indscannet version af gammel lektørudtalelse

Retsprotokoller fra landsarkiverne, kirkebøger, folketællinger og godsarkiver danner grundlag for hæftets indhold om børn, unge og voksne, der forsøger at undslippe stavnsbåndets hårde lov.Ingeborg henter sin uægte søn, som er i pleje. Jens vil ikke være soldat og kommer i møllerlære. Svenning vil hellere være handelsmand end overtage en forsømt fæstegård. Alle retsforfølges oghavner længere nede i hierarkiet. Via historierne belyses landbefolkningens ringe status under stavnsbåndet f.eks. børnearbejde fra 5-årsalderen og soldatertjeneste, som alene tilfaldtbønderkarlene. Trods hæftets lidenhed er her mange interessante detaljer om datidens skik og brug dokumenteret med citater fra retsprotokoller, hvilket samtidig gør læsningen mere krævende. Deomtalte menneskeskæbner belyses klart og levende. Teksten er tospaltet med god typografi og udmærkede illustrationer fra tiden. Bogen egner sig bedst som supplement til undervisning om emnet.Enkelte store børn fra ca. 12 år medhistorieinteresse kan have glæde af bogen i børnebiblioteket