Lektørudtalelse

Forfatter: Kent Skov

Kort om bogen

Fortrinlig dansk bog om Elvis som fænomen og om den rock- og ungdomskultur, han udløste sidst i 1950'erne. For interesserede i rock-, pop- og kulturhistorie

Beskrivelse

Da den 21-årige Elvis brød igennem i 1956, virkede han alt for sort, anderledes og støjende til 1950'ernes meget lidt frisindede samtid. Den larmende musik og frække optræden ramte også Danmark og fik avisernes kulturelite til at gå i baglås. Bertel Nygaard beskriver og analyserer reaktionerne og forargelsen, der udfordrede tidens normer for køn, race og sex og indflydelsen på dansk musik. Elvis blev poppet og glamourøs, men hans popularitet var næsten ubrudt til hans død i 1977. BN er lektor i historie og leverer et fyldigt billed- og kildemateriale

Vurdering

Det er ikke primært en biografi, men i høj grad et stykke musik- og kulturhistorie om Elvis og rock'n'roll-musikkens fremkomst. Bogens akademiske afsæt har kun positiv betydning. Det er både en seriøs og dynamisk fremstilling og et godt stykke formidling til et bredt publikum understøttet af gode fotos og en masse citater. Bogen er desuden velstruktureret og kommer godt omkring de mange elementer, Elvis' gennembrud var en eksponent for: Normændringer, en ny fankultur og en synliggørelse af en skarp kløft mellem elite- og populærkulturen

Andre bøger om samme emne

 Being Elvis er en anden udførlig biografi, mest om personen Elvis. Rolness' Elvis fra 2000 er den bedste ved siden af BNs bog