Lektørudtalelse

Forfatter: Karsten Boll

Kort om bogen

Kan det virkelig passe, at unge er ligeglade med andres følelser? Eller er unges delingskultur blot et udtryk for, at nettet åbner for nye muligheder, der kan være svære at administrere. En bog om digitale sexkrænkelser. For 13-16-årige

Beskrivelse

En samling af interviews med unge, som er blevet udsat for digitale sexkrænkelser, og unge, som har været med til at dele billeder og film af krænkende karakter uden de involveredes tilladelser. Derudover er der udtalelser af forskellige eksperter, i form af psykologer, antropologer og rådgivere, som giver deres bud på, hvor man kan søge hjælp og hvordan man bør reagere, hvis man bliver udsat for digitale krænkelser. Bagest er der afsnit med lovgivning og ordforklaringer. Undervejs er brødteksten understøttet af små udsagn om emnet af udsatte personer

Vurdering

Bogen er oplagt læsning for alle i aldersgruppen, idet den beskriver det store problem med den skam, som den krænkede føler og samtidig beskæftiger sig med den lethed, hvorved man, forsætligt eller uforsætligt, krænker andre ved at dele eller opbevare modtagne digitale sexkrænkelser

Andre bøger om samme emne

Der er ikke andre relevante titler for aldersgruppen om emnet