Lektørudtalelse

Forfatter: Tina Schmidt

Kort om bogen

Tove Ditlevsen set gennem Olga Ravns blik. En kuratering af Ravns yndlingsdigte i forbindelse med Ditlevsens 100 års fødselsdag. For fans af Tove Ditlevsen og "greatest hits" læsere

Beskrivelse

Olga Ravn har kurateret en samling af sine egne yndlingsdigte af Tove Ditlevsen, plukket med løs hånd fra hele forfatterskabet. I efterordet gives en længere essayistisk uddybning af tekstvalg. På trods af stor spredning fra hele forfatterskabet begrunder Ravn sine valg ud fra samleoverskriften "Det jeg er og det jeg burde være", som hun ser som en central pointe i Ditlevsens forfatterskab. Pointen drejer sig især om kvindens rolle og lod i livet som mor og kunstner

Vurdering

Det er dejligt at få lov til at genlæse Tove Ditlevsen i en ny sammenhæng, men det dækker dog ikke over, at der for mig, ikke rigtig bliver skabt noget nyt med sammenstillingen. Olga Ravn argumenterer i efterordet udmærket for sin sag, selvom man ikke nødvendigvis er enig

Andre bøger om samme emne

Det kuraterede udpluk af Ditlevsens forfatterskab åbner for en interesse i resten af forfatterskabet