Lektørudtalelse

Forfatter: Dorte Tissot Hansen

Kort om bogen

Via kort og vejbeskrivelser guides pilgrimsvandreren i afmålte dagsrejser gennem hele Hærvejen fra det nordligste Jylland til Dannevirke

Beskrivelse

Forfatteren har tidligere udgivet Pilgrimsvejen til Santiago de Compostela. Denne guide til Hærvejen fra Nordjylland til Dannevirke indledes med kapitler om Hærvejens historie samt afsnit med praktiske oplysninger om udstyr, pas, regler for overnatning i det fri samt gode råd til vandreren. Herefter følger et overblik over dagsvandringerne, der fungerer som et overblik over resten af bogen. Ruten nord for Viborg er delt i to og bevæger sig fra henholdsvis Hirtshals og Frederikshavn. Hver dagsvandring beskrives over 3-6 sider og indeholder oplysninger om de seværdigheder man kommer forbi, kort over ruten med kilometerangivelse, fotos, samt praktiske oplysninger om indkøbs- og overnatningsmuligheder med kontaktoplysninger. Bagerst i bogen findes litteraturliste samt stikordsregister

Vurdering

En fin og meget anvendelig pilgrimsguide til Hærvejen fra Nordjylland til Dannevirke. Bogen indeholder udførlige rutebeskrivelser med kort og kontaktoplysninger

Andre bøger om samme emne

Af andre nyere guides til Hærvejen kan nævnes Hærvejen - guide til vandrere og cyklister. Nærværende bog er dog den første guide, der også medtaget ruten nord for Viborg