Lektørudtalelse

Forfatter: Keld Lau Larsen

En bog beregnet for hobbyfolk og især for begyndere. Bogen handler en del om racefjerkræ, men samtidig fokuseres på intensive metoder til at få så mange æg som muligt. Bl.a. anbefaler forfatteren burhøns, da denne driftsform kan give æg af meget stor kvalitet. Det nævnes dog, at denne måde at holde høns på, nok snart bliver forbudt. Selvom det er en forholdsvis lille og kortfattet bog behandler den stort set alle relevante emner. Der er gjort meget ud af bygning af forskellige huse og bure med fine tegninger, de forskellige racer er til gengæld sparsomt gennemgået, og med et specielt udvalg af racer. Bogen skulle være bearbejdet til danske forhold, men er stadig meget engelsk bortset fra et lille afsnit om lovgivning. Sproget er letlæst, men stift og formelt - gammeldags vil jeg kalde det. Efter hønsene kommer tre ekstremt korte afsnit om ænder, gæs og kalkuner. Der er en del sort/hvide tegninger og fotos, hvoraf de fleste er af god kvalitet. Der sluttes med register, adressefortegnelse og forklaring af fjerkræudtryk. Der er udkommet mange bøger om samme emne på dansk af danske forfattere, der behandler danske forhold. De har flere fotos i farver og behandler, synes jeg, emnet bedre