Arne Herløv Petersen: Fugle kan ikke flyve : digte
  • Bog

Fugle kan ikke flyve : digte

Lettilgængelige digte med indtryk fra naturen, årstidernes skiften og betragtninger over livet og døden. Dertil kommer også digte, der har et skævt blik på hverdagen, samt mere ironiske skæmtevers om tidernes ugunst

Titlen findes som