Karsten Tuft: Pædagogik og etik
  • Bog

Pædagogik og etik

Af Karsten Tuft (2014)
Historisk og begrebsligt indblik i etikkens relation til pædagogikken gennem et vue over et udvalg af pædagogikkens hovedpersoner - fra Platon og Aristoteles over Kant, Schlözer og Basedow til Freud og Piaget - samt gennem refleksioner over centrale begreber - opdragelse, leg, trivsel, udvikling og læring