• Bog

Det gode skriveforløb

Af Ingvar Lundberg (2012)
Serie
Hvordan man som lærer møder barnet i den første skriveundervisning og bedst muligt støtter barnet og hele klassen i en god skriveudvikling ud fra fem dimensioner: Stavning, sætningskonstruktion og tekstform, funktionel skrivning, tekstskabende skrivning og interesse og motivation for skrivning