• Bog

Danekræ - Danmarks bedste fossiler

(2008)
Om de flotteste og mest interessante danske fossiler, der er godkendt siden museumslovens regler om disse fund trådte i kraft i 1990. Med mere end 600 farvefotos af fossilerne og deres nulevende slægtninge
Emneord danekræ fossiler