Mary Pope Osborne: I vulkanens skygge
  • Bog

I vulkanens skygge

Det magiske hus i træet tager Jacob og Anne med tilbage til Romerriget. De havner i byen Pompeji smamme dag, som byen vil blive udslettet af vulkanen Vesuv