Mark Kurlansky: 1968 - året der rystede verden
  • Bog

1968 - året der rystede verden

Af Mark Kurlansky (2004)
Personlige vurderinger, anekdoter og iagttagelser, idiosynkrasier og vid, en tidsrejse for nutidens generationer fra dengang