Nis Peter Dall, Jesper Langemark: Persondataforordningen : en håndbog for praktikere
  • Bog

Persondataforordningen : en håndbog for praktikere

I forbindelse med persondataforordningens ikrafttræden introduceres fælles europæiske regler og principper for behandling af personoplysninger

Titlen findes som