• Bog

Hr. Kukula

Den spanske diplomat Hr. Kukula er en distingveret, kultiveret verdensborger, der sætter pris på god mad, musik, poesi, rejser, smukt tøj og behagelige konversationer. Alligevel udsættes Hr. Kukula for den ene fortrædelighed efter den anden, fra morderiske overfald til vanvittige læsesalsbrugere