John Mogensen (f. 1928): Livet skal jo leves
  • Node

Livet skal jo leves