Daniella Strauss: Hvilken fugl er størst? : vilde fugle i naturlig størrelse
  • Bog

Hvilken fugl er størst? : vilde fugle i naturlig størrelse

Farvefotos af 26 almindelige danske fugle gengivet i deres naturlige størrelse. Med faktabokse med mål, levested, fødeemner og en kort tekst, som fortæller lidt om fuglens karakteristika som yngleadfærd, udseende og sang
Emneord fugle fugleliv