Christina Grof, Stanislav Grof: Den stormfulde søgen efter sjælen : fra personlig krise til spirituel udvikling
  • Bog

Den stormfulde søgen efter sjælen : fra personlig krise til spirituel udvikling

Om hvorledes psykiske kriser af åndelig art, der i vores kultur ofte forveksles med sindssygdom, med den rette forståelse og behandling kan åbne for en dybtgående udviklingsproces mod større selvrealisering og spirituel afklaring