• Bog

Sygdomsbyrden i Danmark : ulykker, selvskade og selvmord (Ulykker)

Af Leise Strøbæk (2016)
Om betydningen af ulykker, selvskade og selvmord for folkesundheden i Danmark. Bl.a. dødelighed, belastningen af sundhedsvæsenet, konsekvenser for arbejdsmarkedet, samt for samfundsøkonomien. Social ulighed i sundhed er undersøgt ved at sammenligne alle borgere med gruppen med mellemlang og lang uddannelse