Niklas Luhmann: Samfundets samfund
  • Bog

Samfundets samfund

Af Niklas Luhmann (2016)
En samlet beskrivelse af det moderne samfund filtreret gennem forfatterens fokus på kommunikation som en praksis der dels definerer samfundet og det sociale liv og dels skaber udfordringer for succesfuld interaktion. Beskrivelsen er baseret på analyser af medier i bred forstand: fx. massemedier, sprog, kærlighed, penge mm.