Peter Stray Jørgensen: Formalia i opgaver på videregående uddannelser : serviceafsnit, litteraturhenvisninger, layout og typografi
  • Bog

Formalia i opgaver på videregående uddannelser : serviceafsnit, litteraturhenvisninger, layout og typografi

Emneord opgaveskrivning