Jesper Asmussen (f. 1954): Gendarmstien - fra Padborg til Kettingskov
  • Bog

Gendarmstien - fra Padborg til Kettingskov

74 kilometer af den 130 kilometer lange gendarmsti er officielt markeret for vandrere og cyklister. Gennem afstikkere fra ruten beskrives emner af Sønderjyllands historie. Byer, kirker, politik-, krigs- og grænsehistorier såvel som naturforhold beskrives - også den ikke markerede rute medtages