• Bog

Byen tæmmes : kernefamilie, sociale reformer og velgørenhed i 1800-tallets København

Af Karin Lützen (2013)
Forfatteren argumenterer for, at grundlaget for den velfærdsstat, vi kender i dag, er udsprunget fra middelklassens værdier og normer i tiden 1830-1895. Især belyses idealerne om kernefamilien og Det gode Liv