Hans Jørgen Biede, Søren Dalgaard (f. 1959-04-13), Mikkel Harbo Bossow: Finansielle markeder og investering for private : en grundbog
  • Bog

Finansielle markeder og investering for private : en grundbog

Lærebog, der gør den kommende rådgiver i stand til at forklare investor om produkters indhold, afkast og risici m.v. Lærebogen er rettet mod de finansielle uddannelser, f.eks. finansøkonom og finansbachelor og andre med interesse i investering