• Bog

Nordeuropas fugle

Af Lars Gejl (2019)
Samtlige ynglefugle, i alt 420 arter, i Nordeuropa, de mest almindelige trækfugle og over 130 sjældne strejfgæster beskrives i tekst og farvefotos