Charlotte Ryhl: Inklusion af børn og unge med autisme
  • Bog

Inklusion af børn og unge med autisme

Af Charlotte Ryhl (2019)
Om betingelser for og metoder til inklusion af børn og unge med autismespektrumforstyrrelser (ASF) i folkeskolen