: Diagnoser i myndighedsarbejde : børn og unge med autisme eller ADHD
  • Bog

Diagnoser i myndighedsarbejde : børn og unge med autisme eller ADHD

(2019)
Om myndighedsrådgiveres arbejde med børn og unge, der er diagnosticeret med autismespektrumforstyrrelse eller ADHD, belyst ud fra forskellige teoretiske, juridiske og empiriske indfaldsvinkler