• Bog

Derfor har Marx ret

Af Terry Eagleton (2013)
Introduktion til Karl Marx' tanker i en nutidig sammenhæng belyst gennem besvarelse af 10 udbredte kritikpunkter og fordomme om marxismen