Karen Armstrong: Sagen gud - hvad religion egentlig betyder
  • Bog

Sagen gud - hvad religion egentlig betyder

Af Karen Armstrong (2011)
I to hoveddele beskrives gudsopfattelsen, først i forhistorisk tid og derefter i moderne tid. Det beskrives hvad tro har været op gennem tiden og hvad dens rolle kan blive i en rationel fremtid. Rationalitet og tro opfattes ikke som modsætninger, men som supplement for hinanden