Den højt ansete romerske general Maximus bliver solgt som slave og tvunget i exil efter at kejser Commodus har overtaget magten. For at få sin hævn vender han tilbage og bliver snart en særdeles dygtig gladiator