Kari Killén: Omsorgssvigt. Bind 1, Det teoretiske grundlag
  • Bog

Omsorgssvigt. Bind 1, Det teoretiske grundlag

Af Kari Killén (2010)
Forskellige former for omsorgssvigt over for børn beskrives og defineres. Der redegøres for forståelsesgrundlaget og holdninger og metoder i forbindelse med kontaktetablering og undersøgelse belyses. Et bredt spektrum af behandlings- og problemløsningsstrategier på tværs af fag- og sektorgrænser bliver gennemgået

Titlen findes som