Ann Kristin Larsen: En enklere metode : vejledning i samfundsvidenskabelig forskningsmetode
  • Bog

En enklere metode : vejledning i samfundsvidenskabelig forskningsmetode

Gennem teori, forklaringer og et gennemgående eksempel vises hvordan studerende i praksis kan gennemføre undersøgelser og forskningsprojekter ved hjælp af spørgeskemaer og interviews. Forfatteren præsenterer kvalititative og kvantitative metoder og giver gode råd til rapportskrivning