: Selvstyrende team : ledelse og organisation
  • Bog

Selvstyrende team : ledelse og organisation

(2008)
Selvstyrende team belyses som organiseringsprincip ud fra seks organisationsteoretiske perspektiver: ledelse, læring, kultur, kommunikation, magt og konflikt, og hvad der adskiller de gode team fra de mindre velfungerende