: Skolens læringsmiljø : selvopfattelse, motivation og læringsstrategier
  • Bog

Skolens læringsmiljø : selvopfattelse, motivation og læringsstrategier

(2007)
Om hvilken betydning elevernes selvopfattelse har for både deres motivation og læring, for de valg, de træffer, og for deres psykiske og emotionelle reaktioner. Med det udgangspunkt diskuteres centrale spørgsmål knyttet til læringsmiljø, læringsstrategier og organisering af undervisning