Pierre Bourdieu: Udkast til en selvanalyse
  • Bog

Udkast til en selvanalyse

Af Pierre Bourdieu (2006)
Pierre Bourdieus (1930-2002) videnskabelige testamente. Forfatteren analyserer sit eget liv og sig selv med de sociologiske metoder, han selv har udviklet