• Bog

Civilisationernes sammenstød?

Den amerikanske politologs essay fra 1993 om civilisationernes sammenstød, baseret på at verden er opdelt i magtblokke, der hviler på forskellige kulturer, især den vestlige civilisation overfor resten af verden, ikke mindst islam. Hvor konflikten før stod mellem ideologier, befinder den sig nu i et væsentligt dybere identitetsbærende - og skabende lag

Titlen findes som