: At skabe en klient : institutionelle identiteter i socialt arbejde
  • Bog

At skabe en klient : institutionelle identiteter i socialt arbejde

(2003)
En beskrivelse af, hvordan velfærdsinstitutioner sætter nogle bestemte - og begrænsende - rammer for mødet mellem klient og "system". Med udgangspunkt i analyser af en række konkrete cases flyttes fokus fra individet - klienten - til institutionerne, hvori det sociale arbejde foregår