• Bog

Insekter fra hele verden

Generel gennemgang af insekternes bygning og levevis samt en bestemmelsesnøgle. Ca. 550 arter beskrives m.h.t. udseende, levested og udbredelse
Emneord insekter