• Bog

Hesten som pædagogisk redskab

Hvordan heste og ridning kan inddrages i det pædagogiske arbejde med børn og unge. Med afsnit om børn og omsorgssvigt, hestens røgt og pleje, dyreetik mm.