Marianne Hesselholt: Gylden sol og sorte skyer : roman om Thomas Kingo
  • Bog

Gylden sol og sorte skyer : roman om Thomas Kingo

Danmarks store barok-salmedigter, Thomas Kingo, var kun en fattig væversøn, men endte som adlet herremand og biskop over Fyn, selvom hans liv indeholdt flere ømtålelige hændelser

Titlen findes som