• Bog

Kroppen i tykt og tyndt : en flerfaglig tilgang til kroppen

Af Ulrik Büchert (2014)
Kroppen belyses fra forskellige videnskabelige vinkler og anskues som fænomen i fagene biologi, idræt, historie, samfundsfag og billedkunst