• Bog

Dansk-Fransk : skibene fra A/S Det Dansk-Franske Dampskibsselskab

Rederiets historie 1902-1979 samt beskrivelse af og specifikationer for rederiets stykgodsskibe, tankskibe og bulkskibe opført i kronologisk orden fra det årstal, de er indgået i rederiets tjeneste med endnu sejlende skibe ført op til 2004/2005