• Netdokument

Frederik Barbarossa

Frederik 1. Barbarossa (1123-90) var tysk konge og tysk-romersk kejser. Hans tilnavn er italiensk og betyder Rødskæg. Han blev tysk konge i 1152 ved sin farbror, Konrad 3.'s, død. Frederik blev siden kronet til tysk-romersk kejser af paven i 1155. En stor del af Frederik Barbarossas liv kom til at gå med stridigheder i Italien