RB og SOSU-skolen

Få konkrete eksempler på aktiviteter, når vi deler ud af læringspointer og erfaringer fra projektet "Læsefællesskaber".

Projektet ’Læsefællesskaber i SOSU-land’ havde et primært formål; at eleverne på Randers Social- og Sundhedsskole skulle få et kendskab til Randers Bibliotek. Derudover skulle det skabe rammerne for et fagligt forpligtende samarbejde mellem de to institutioner.

Projektet blev støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og løb i perioden 2019-2023.

I kan downloade folderen "Folkebiblioteket og SOSU Skolen" og finde aktivitetslisten herunder.