Randers Bibliotek og FN's Verdensmål

Randers Bibliotek er blevet verdensmålscertificeret

Under åbningen af Randers Biblioteks Verdensmålsuge i uge 17 blev en spændende nyhed afsløret: Randers Bibliotek er officielt blevet certificeret i FN's Verdensmål.

Randers Bibliotek er verdensmålscertificeret.

De seneste år er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling rykket ind blandt boghylderne på Randers Bibliotek. Mandag d. 22. april blev det markeret, at biblioteket nu har fået en særlig anerkendelse for arbejdet.

”Vi er meget stolte over at blive certificeret i FN’s 17 verdensmål. Som folkebibliotek har vi et særligt ansvar for at formidle viden og inspirere til at arbejde for en bedre verden. Vores opgave er at gøre FN’s verdensmål til håndgribelige hverdagsmål for borgerne,” fortæller bibliotekschef Lone Føgh Westphall.

Bibliotekets nye certificering blev fejret med økologiske bobler, kage og taler fra bibliotekschef Lone Føgh Westphall formanden for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget i Randers Kommune Louise Høeg.

”En stor tak til Randers Bibliotek for at bidrage til de gode bæredygtige løsninger her i vores lokalsamfund - og for at opfordre og anspore os andre til at engagere os i verdens bedste sag. Vi har alle et ansvar for at passe på vores klode og hinanden, og med jeres positive tilgang bliver de lidt fjerne mål gjort nærværende og opnåelige,” udtalte Louise Høeg i sin tale.

Det er organisationen Chora 2030 og Danmarks Biblioteksforening, der står for certificeringen af biblioteker. De sikrer, at bibliotekerne lever op til en række krav, der indebærer en treårig handleplan, en intern definition af en række ”verdensmåls-dogmer” for biblioteket og dokumentation på, at bibliotekerne har arbejdet internt og eksternt med FN’s verdensmål.

Black-out poetry, byg fremtidens bæredygtig by i pap og bog-bytning

Afsløringen af verdensmålscertificeringen er samtidigt startskuddet på en uge, hvor borgerne har mulighed for at vende og dreje FN’s 17 verdensmål gennem en række kreative workshops. Man kan prøve at sortere affald ved hjælp af robotteknologi, bygge byer i genbrugspap eller bytte bøger til gengæld for et bæredygtigt råd. Der bliver også mulighed for at få repareret sine ødelagte ting i bibliotekets Repair Café eller besøge Randers Kommunes hus for bæredygtig handling, No. 17, som også er rykket ind under glaspyramiden.

”Vi har i mange år arbejdet med verdensmålene på Randers Bibliotek, og derfor er det en helt naturlig del af vores hverdag og måde at arbejde på. Vi udvikler hele tiden på nye tiltag, som kan være med til at oplyse og engagere borgerne i den bæredygtige udvikling,” udtaler Lone Føgh Westphall.

Randers Bibliotek stiller desuden lokaler til rådighed for borgere og foreninger, der ønsker at lave aktiviteter til glæde for andre. I øjeblikket huser Hovedbiblioteket Repair Caféen, som er en forening med frivillige, der hjælper andre med at reparere deres ødelagte ting i stedet for at købe nyt.

Det handler om mere end miljø og klima

Udover de borgerrettede aktiviteter har Randers Bibliotek også udviklingsprojekter, der blandt andet skal være med til at fremme børn og voksnes trivsel gennem nye fællesskaber og bibliotekstilbud. Arbejdet med FN’s Verdensmål handler nemlig ikke kun om miljø og klima, men også om at gøre en positiv forskel for mennesker.

”Som bibliotek vil vi bidrage aktivt til et samfund, hvor kulturel mangfoldighed, fællesskab og bæredygtighed er i centrum. Det gør vi ved at skabe inkluderende og trivselsfremmende fællesskaber, fremme dannelse og læseglæde blandt børn og unge og formidle viden om, hvordan vi kan handle mere bæredygtigt,” fortæller projekt- og udviklingskonsulent Henrik Gadegaard på Randers Bibliotek.

Med midler fra Slots- og Kulturstyrelsen arbejder Randers Bibliotek med tre større udviklingsprojekter, der er sat i gang i foråret 2024. Et af projekterne udvikler et nyt kulturtilbud til børn, der mistrives og har svært ved at komme i skole. Et andet projekt andersøger, hvordan biblioteker fremmer trivsel, mens et tredje projekt udvikler borgernes digitale færdigheder gennem en praktisk tilgang til kunstig intelligens.